Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Vierdaagse 2023 under planlægning

06-11-2022 09:06:00 - L. Larsen, Presse & Informationssektionen, Dansk Nijmegen Kontingent

Weekenden 5. – 6. november brugte staben for Dansk Nijmegen Kontingent til de indledende manøvrer vedrørende marchen i Holland 2023.

Stabens medlemmer mødte ind i Søgaardlejren, der dannede rammerne for arbejdsweekenden, hvor indholdet bl.a. var evaluering af marchen 2022. Tjenesten tog sin begyndelse 0930 lørdag hvor dagens program blev gennemgået af stabschef major J. Johansen.

Evalueringsskemaerne, indleveret af marchgængerne, blev gennemgået punkt for punkt i de enkelte grupper, inden man begav sig til garagen hvor alt materiel er oplagt. Her gennemgik marchlederen, chefsergent F. Krogris Højland, detaljeret hvad der skulle gennemføres.

Alt blev gennemgået med henblik på samlet feedback den efterfølgende dag, søndag 6. november fra morgenstunden. En gennemgang med de justeringer der var behov for i forbindelse med marchen i den Hollandske by Nijmegen i juli måned 2023, nærmere betegnet i dagene 18. til 21. juli hvor 105. Nijmegenmarch gennemføres.

Omsider nåede weekendens timeplan sin ende, og staben kunne drage hver til sit - velforberedt til fortsat indsats i 2023.

 

Del siden: