Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

18.-21. juli 2023

Dem der udgår

Dem, der udgår, skal stille ved administrationen hver morgen efter marchens start. Udgåede gænger vil blive brugt som hjælpere i lejren eller på rastepladser efter nærmere aftale. I særlige tilfælde og ved manglende marchtræning kan udgåede sendes hjem for egen regning.

Del siden:

Kontakt: presse@nijmegen.dk