Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Indmarch fredag

Marchens 160 kilometer er først gennemført, når du har passeret målet i centrum af Nijmegen. På Charlemagne - den sidste rasteplads 4,5 kilometer før centrum - bliver medaljerne udleveret. ADMIN er tilstede og kan bistå ved problemer med medaljerne. Der må anlægges medaljer under indmarchen.

Der er mulighed for at aflægge udrustning og klargøre uniformen inden indmarch. Der vil være mulighed for en kold forfriskning inden indmarch. Desuden giver rastepladsen de hollandske arrangører mulighed for at samle hold, der under musikledsagelse kan gøre den sidste del af turen til en oplevelse for alle.

Der kan opstå lidt ventetid i forbindelse med afsendelse af hold fra rastepladsen, men de hollandske arrangører forsøger ihærdigt at minimere tiden. Tidspunktet for afmarch mod byen oplyses senere.

Del siden: