Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

17.-20. juli 2018

Supplerende bestemmelser 2018

Supplement til bestemmelsesgrundlaget for Dansk Nijmegen kontingents deltagelse i Nijmegenmarchen 2018

Generelt
KNBLO gennemfører den 102’ende Nijmegenmarch i perioden 17 – 20 JUL 2018, hvor Dansk Nijmegenkontingent (DNK) deltager med 460 gænger plus ordonnanser og en stab på ca. 40 soldater.
I forbindelse med rastepladstjenesten er DNK også ”rastepladssansvarlige” for Nordmænd, Svenskere og Finner - i alt ca. 1300 gænger

Deltagere
Alle som har et aktivt MA.nr. i Forsvaret, Hjemmeværnet eller er aktiv i redningsberedskabet, kan tilmelde sig efter først til mølle princip. Når kvoten er fyldt op kommer man på venteliste.
Der anvendes ferie/frihed og der ydes ikke funktionsrelateret timer for Hjemmeværnet.

Tilmelding
Der åbnes op for tilmeldinger den 29 JAN her på hjemmesiden hvor der er foretages en kontrol af den enkeltes MA.nr. 
Når tilmeldingen er godkendt trækkes deltagergebyret og der sendes en bekræftelse på mail.

Deltagelsesgebyr
Gebyr for deltagelse i Nijmegenmarchen er 2.700 kr. Deltagergebyret dækker kost og logi fra søndag den 15 JUL til lørdag morgen den 21 JUL.
Pga. arrangørernes betalingspolitik kan du få deltagergebyret refunderet indtil 28 MAR 2018. Det kræves dog, at der er marchgænger på venteliste.

Træning forud for Nijmegenmarchen
Der gennemføres ingen kontrolmarch, men den enkelte marchgænger skal ved en henvendelse fra DNK kunne sandsynliggøre, at man siden januar har gennemført marchtræning på ca. 300 km.
DNK skal opfordre til egen marchtræning og deltagelse i marcher som forskellige march-organisationer gennemfører. Der yder ingen økonomisk kompensation.

Ordonnanser
Pga. øget belastning for sanitets- og rastepladspersonel skal ordonnanser som minimum have gennemført Nijmegenmarchen en gang. Har man ikke være ordonnans under Nijmegenmarchen tidligere, så skal der gennemføres et ordonnanskursus. Formål med ordonnanskursus er at ordonnansen skal kunne støtte og vejlede sit hold med førstehjælp ved småskader og vabler mv.. Endvidere skal ordonnansen være introduceret for de forhold og opgaver der til ordonnansen på rastepladserne.
Kursus gennemføres i Jylland/Fyn den 07 APR og på Sjælland den14 APR – begge kursus gennemføres i tiden 1000 – 1600.

Påklædning
Som marchdeltager skal du fremtræde som en værdig og anset repræsentant fra værnene, hvorfor din optræden og uniformering i forbindelse med træning og deltagelse i Nijmegenmarchen ikke må give anledning til kritik. Der anvendes reglementeret uniformsgenstande.

Transport til- og fra Nijmegen
DNK tilbyder og arrangere transport for alle deltager via JMTO. Opsamlingsstederne fremgår af tilmeldingsskemaet.

Opholdet i Holland
De praktiske oplysninger omkring opholdet i Holland fremgår under Praktiske oplysninger og Ophold i lejren
Vær opmærksom på, at såfremt man udgår under Nijmegenmarchen, kan man forvente at blive sendt hjem - evt. for egen regning.

mvh
Benny Stensdal
STCH/DNK

Del siden:

Kontakt: presse@nijmegen.dk