Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

18.-21. juli 2023

Dansk Nijmegen Kontingents supplerende bestemmelser til FPSBST 490-1, for deltagelse i Nijmegen marchen 2023.

Generelt:
Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) gennemfører Nijmegen march i perioden 18. – 21. juli 2023, hvor Dansk Nijmegen kontingent (DNK) deltager med 450 gængere plus ordonnanser og en stab på ca. 40 soldater.
I forbindelse med rastepladstjenesten er DNK også ”rastepladssansvarlige” for Nordmænd, Svenskere og Finner - i alt ca. 1300 gængere.

Deltagere:
Alle som har et aktivt MA.nr. i Forsvaret, Hjemmeværnet eller er aktiv i redningsberedskabet, kan tilmelde sig efter ”først til mølle-princip”.
Der anvendes ferie/frihed og der ydes ikke funktionsrelateret timer for Hjemmeværnspersonel.

Tilmelding:
Der åbnes for tilmeldinger 03. februar kl. 1900 på hjemmesiden (www.nijmegen.dk), hvor du indledningsvis kommer på venteliste indtil kontrol af MA-nr., er foretaget.
Når tilmeldingen er godkendt, trækkes deltagergebyret og der sendes en bekræftelse på mail. 
Når kvoten på 450 gænger er fyldt op, så kommer man på venteliste og man aktiveres fra ventelisten, hvis allerede tilmeldte får forfald. 
Seneste tilmelding er den 30. april 2022.

Deltagelsesgebyr:
Gebyr for deltagelse i Nijmegen marchen er 3.150 kr. Deltagergebyret dækker kost og logi fra søndag den 16. juli til fredag aften den 21. juli.
Framelding og tilbagebetaling af deltagergebyr:
Frem til og med 28. februar, kan man melde fra og få deltagergebyret retur.
I perioden 01. marts 2023 til og med 30. april 2023, kan man melde fra og deltagergebyret kan refunderes, såfremt der er personer på ventelisten der kan aktiveres.  
Fra 01. maj 2023 kan deltagergebyret ikke tilbagebetales pga. arrangørernes (KWBN) betalingspolitik. 

Arbejdsskadesikringsloven:
Personel, der deltager i march efter denne bestemmelse, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af lov om arbejdsskadesikring ved arbejdsulykker, som sker ved træning til eller under selve marchen. Dette skyldes, at deltagelsen i march efter bestemmelsen er frivillig, uden for tjeneste, og udgifterne til deltagelsen afholdes af deltagerne selv. 
Det anbefales derfor, at deltagerne har tegnet privat ulykkesforsikring i tilfælde af tilskadekomst.
Bliver en deltager skadet under træning til eller deltagelse i march, skal skaden, uanset ovenstående, anmeldes som en arbejdsskade med henblik på at sikre den tilskadekomne en konkret vurdering efter arbejdsskadesikringsloven. 

Rejseforsikring:
Det anbefales, at deltagerne har en privat rejseforsikring.

Covid-19:
Der er for nuværende (Pr. 20. januar 2023), ingen Covid-19 restriktioner Opdateringer omkring gældende Covid-19 restriktioner, vil blive opdateret på www.nijmegen.dk

Træning forud for Nijmegen marchen:
Der gennemføres ingen kontrolmarch, men de enkelte marchgænger skal ved en henvendelse fra DNK kunne sandsynliggøre, at man siden januar har gennemført marchtræning på ca. 300 km.
DNK skal opfordre til egen marchtræning og deltagelse i marcher, som forskellige marchorganisationer gennemfører. Der ydes ingen økonomisk kompensation.

Ordonnanser:
Pga. øget belastning for sanitets- og rastepladspersonel skal ordonnanser, som minimum have gennemført Nijmegen marchen en gang. Har man ikke været ordonnans under Nijmegen marchen tidligere, så skal der gennemføres et ordonnanskursus.
Formål med ordonnanskursus er, at ordonnansen skal kunne støtte og vejlede sit hold med førstehjælp ved småskader, vabler mv. Desuden skal ordonnansen være introduceret for de forhold og opgaver, der forventes af ordonnansen på rastepladserne.
Datoer for ordonnans kurser offentliggøres på www.nijmegen.dk.

Påklædning:
Som marchdeltager skal du fremtræde, som en værdig og anset repræsentant fra værnene, hvorfor din optræden og uniformering i forbindelse med træning og deltagelse i Nijmegen marchen ikke må give anledning til kritik. Der anvendes reglementerede uniformsgenstande.

Transport til- og fra Nijmegen:
DNK arrangerer fælles bustransport for alle deltagere via JMTO. Opsamlingsstederne fremgår af tilmeldingsskemaet.

Opholdet i Holland:
De praktiske oplysninger omkring opholdet i Holland fremgår her på hjemmesiden under Praktiske oplysninger og specielt ophold i lejren.
Vær opmærksom på, at hvis man udgår under Nijmegen marchen, vil man blive brugt som hjælper for staben, det kunne f.eks. være gå til hånde på rastepladserne, i sanitetsteltet, i lejren, eller man kan blive sendt hjem - evt. for egen regning.
Som udgangspunkt, vil evt. hjemsendelse eller hjælp til staben, bero på lægefaglig vurdering.

Med venlig hilsen

Jan Johannsen
Stabschef
Dansk Nijmegen Kontingent

Del siden:

Kontakt: presse@nijmegen.dk