Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

18.-21. juli 2023

Marchbestemmelser

Hidtil har der eksisteret to forskellige bestemmelser - for henholdsvis Forsvarskommandoens og Hjemmeværnskommandoens område.

Disse er nu erstattet af en fælles marchbestemmelse. Marchbestemmelsen:

Del siden:

Kontakt: presse@nijmegen.dk