Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Dansk Nijmegen Kontingent 2015 er formeret

20-07-2015 00:00:00 - Rune Kronenberg

Mandag formiddag klokken 09.00 var der, traditionen tro, en parade for alle danske deltagere på pladsen ved spiseteltet, hvor Dansk Nijmegen Kontingent blev formeret.

Over 550 danske gængere, medlemmer af staben, cykelordonnanser og musikere er i år en del af Dansk Nijmegen Kontingent, og de mange fremmødte er fra alle dele af forsvaret, herunder også Beredskabet og Hjemmeværnet.

Før paraden var der tydelig dansk islæt i Heumensoord, da Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen afholdt en koncert lige ved den store paradeplads til stor glæde for soldaterne der kom forbi.

Undervejs i paraden var der en hyldest til tre gængere, der havde jubilæum. Det drejer sig om tre hjemmeværnssoldater Otto Zibull, der i år går Nijmegenmarchen for 40. gang samt Klaus Kristiansen og Dorthe Maria Degen, der begge går for 25. gang.

Men derudover var der også uddeling af Commanders Coin til nogle af de ildsjæle, der lægger mange frivillige kræfter i arbejdet med Nijmegenmarchen.

Det drejede sig om Rolf Johnsen, Johnny Larsen og Helge Larsen, der modtog Commanders Coin for deres store indsats med kontrolmarcher og IT-området.

Kontingentchef oberst Mogens Bech havde undervejs i sin velkomst enkelte formaninger til gængerne.

- Vi deltager som uniformeret personel og repræsenterer vores enhed, vores værn og dansk forsvar, så optræd med den værdighed og militære anstand, der forventes – ikke kun af vores egne kollegaer, men også andre landes deltagere – militære såvel som civile.

Kontingentchefen sagde ydermere.

- I har i mange måneder trænet til denne store begivenhed, som det er at gennemføre den krævende udfordring, som fire dage af 40 km er. Undervejs vil enkelte kunne løbe ind i mindre personlige kriser – og her er det, jeg vil opfordre til, at det danske fællesskab virkelig rulles ud, således alle hjælper – og husk især vores motto – Det er lysten til at ville, der giver evnen til at kunne!

Del siden: