Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

DANSK NIJMEGEN KONTINGENTS SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL FPSBST 490-1, FOR DELTAGELSE I NIJMEGEN MARCHEN 2024.

Generelt:
Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) gennemfører Nijmegen march i perioden 16. – 19. juli 2024, hvor Dansk Nijmegen kontingent (DNK) deltager med 490 gængere plus ordonnanser og en stab på ca. 40 soldater. I forbindelse med rastepladstjenesten er DNK også ”rastepladssansvarlige” for Nordmænd, Svenskere og Finner - i alt ca. 1300 gængere.

Deltagere:
Alle som har et aktivt MA.nr. i Forsvaret, Hjemmeværnet eller er aktiv i redningsberedskabet, kan tilmelde sig efter ”først til mølle-princip”.
Når kvoten på 490 gænger er fyldt op, så kommer man på venteliste.
Der anvendes ferie/frihed og der ydes ikke funktionsrelateret timer for Hjemmeværnspersonel. 

Tilmelding:
Der åbnes for tilmeldinger 01. februar kl. 1900 på hjemmesiden (www.nijmegen.dk), hvor du indledningsvis kommer på venteliste indtil kontrol af MA-nr. er foretaget. Når tilmeldingen er godkendt trækkes deltagergebyret og der sendes en bekræftelse på mail.
Senest tilmelding er den 20. marts 2024.

Deltagelsesgebyr:
Gebyr for deltagelse i Nijmegen marchen er 3.200 kr. Deltagergebyret dækker kost og logi fra søndag den 14. juli til fredag aften den 19. juli.
Pga. arrangørernes (KWBN) betalingspolitik kan deltagergebyret refunderes indtil 22. marts 2024 under forudsætning af, at der er march gængere på venteliste.  

Arbejdsskadesikringsloven:
Personel, der deltager i march efter denne bestemmelse, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af lov om arbejdsskadesikring ved arbejdsulykker, som sker ved træning til eller under selve marchen. Dette skyldes, at deltagelsen i march efter bestemmelsen er frivillig, uden for tjeneste, og udgifterne til deltagelsen afholdes af deltagerne selv.
Det anbefales derfor, at deltagerne har tegnet privat ulykkesforsikring i tilfælde af tilskadekomst.
Bliver en deltager skadet under træning til eller deltagelse i march, skal skaden, uanset ovenstående, anmeldes som en arbejdsskade med henblik på at sikre den tilskadekomne en konkret vurdering efter arbejdsskadesikringsloven.  

Rejseforsikring:
Det anbefales, at deltagerne har en privat rejseforsikring.

Træning forud for Nijmegen marchen:
Der gennemføres ingen kontrolmarch, men de enkelte marchgænger skal ved en henvendelse fra DNK kunne sandsynliggøre, at man siden januar har gennemført marchtræning på ca. 300 km.
DNK skal opfordre til egen marchtræning og deltagelse i marcher, som forskellige marchorganisationer gennemfører. Der ydes ingen økonomisk kompensation

Holdfører:
Holdførerne er de der overfor DNK er ansvarlig for holdets træning, påklædning og opførelse, både under træning i Danmark og under Nijmegen marchen (Disciplin). Det påhviler også holdføreren, at der under marchtræning og under Nijmegen marchen, ikke synges sange af holdet, der kan virke stødende på andre marchdeltagere og publikum. Holdførerne bedes tilmelde sig holdførere kurserne, som er lagt i forbindelse med ordonnanskurserne. Diverse informationer forud for Nijmegen marchen, vil tilgå til holdførerne.

Ordonnanser:
Pga. øget belastning for sanitets- og rastepladspersonel skal ordonnanser, som minimum have gennemført Nijmegen marchen en gang. Har man ikke været ordonnans under Nijmegen marchen tidligere, så skal der gennemføres et ordonnanskursus. Formål med ordonnanskursus er, at ordonnansen skal kunne støtte og vejlede sit hold med førstehjælp ved småskader, vabler mv. Desuden skal ordonnansen være introduceret for de forhold og opgaver, der forventes af ordonnansen på rastepladserne.
Datoer for ordonnans kurser offentliggøres på www.nijmegen.dk.

Påklædning:
Som marchdeltager skal du fremtræde i reglementeret uniform (Jf. værnenes uniformsbestemmelse) , og som en værdig repræsentant for Danmark.
Din optræden og uniformering i forbindelse med træning og deltagelse i Nijmegen marchen ikke må give anledning til kritik.

Transport til- og fra Nijmegen:
DNK arrangerer transport for alle deltagere via JMTO.

Opholdet i Holland:
De praktiske oplysninger omkring opholdet i Holland fremgår her på hjemmesiden under Praktiske oplysninger og specielt ophold i lejren.
Vær opmærksom på, at hvis man udgår under Nijmegen marchen, kan man som udgangspunkt forvente:

  • At indgå som hjælp for DNK på vores rast, eller
  • At blive sendt hjem - evt. for egen regning. Dette er en vurdering fra DNK, baseret på grunden til, at man er udgået.

 

Med venlig hilsen

Finn Krogsris Højland
Stabschef
Dansk Nijmegen Kontingent

Del siden: