Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

20.-23. juli 2021

Supplerende bestemmelser 2021 til FPTBST 490-1, gældende for Dansk 4-dags march

Supplement til bestemmelsesgrundlaget for Dansk Nijmegen kontingents (DNK) deltagelse i ”Dansk 4-dags march” 2021 i og omkring Slagelse.

Generelt
Marchen gennemføres i perioden 20 – 23 JUL 2021, med plads til 500 gængere plus ordonnanser og en stab på ca. 40 soldater.

Der vil være indkvartering på Slagelse skole og der spises i Slagelse Hallen. Der medbringes eget udstyr til underbringelse.

Deltagere
Alle som har et aktivt MA.nr. i Forsvaret, Hjemmeværnet eller er aktiv i redningsberedskabet, kan tilmelde sig efter ”først til mølle princip”.
Når kvoten på 500 gænger inkl. 50 enkeltgængere er fyldt op, så kommer man på venteliste.

Særlige regler for enkeltgængerne. Man skal have deltaget min. 5 gange på hold via DNK. Særreglen for Seniorsergenter, chefsergenter og officerer er udgået. Der anvendes ferie/frihed og der ydes ikke funktionsrelateret timer for Hjemmeværnspersonel.

Tilmelding
Der åbnes for tilmeldinger den 23. marts kl. 0700 her på hjemmesiden, hvor du indledningsvis kommer på venteliste, indtil kontrol af MA.nr. er foretaget.
Når tilmeldingen er godkendt trækkes deltagergebyret og der sendes en bekræftelse på mail.

Senest tilmelding er mandag den 3. maj 2021 (ændret fra søndag den 25. april 2021).

Deltagelsesgebyr
Gebyr for deltagelse i ”Dansk 4-dags march” er 2.500 kr. Deltagergebyret dækker kost og logi fra mandag middag den 19. JUL til fredag aften den 23. JUL.
Deltagergebyret kan refunderes indtil 4. maj (ændret fra 26. april).

Arbejdsskadesikringsloven:
Personel, der deltager i march efter denne bestemmelse, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af lov om arbejdsskadesikring ved arbejdsulykker, som sker ved træning til eller under selve marchen. Dette skyldes, at deltagelsen i march efter bestemmelsen er frivillig, uden for tjeneste, og udgifterne til deltagelsen afholdes af deltagerne selv. 

Det anbefales derfor, at deltagerne har tegnet privat ulykkesforsikring i tilfælde af tilskadekomst.

Bliver en deltager skadet under træning til eller deltagelse i march, skal skaden, uanset ovenstående, anmeldes som en arbejdsskade med henblik på at sikre den tilskadekomne en konkret vurdering efter arbejdsskadesikringsloven. 

Træning forud for ”Dansk 4-dags march”
Der gennemføres ingen kontrolmarch, men den enkelte marchgænger skal ved en henvendelse fra DNK kunne sandsynliggøre, at man siden januar har gennemført marchtræning på ca. 300 km.
DNK skal opfordre til egen marchtræning og deltagelse i marcher, som forskellige marchorganisationer gennemfører. Der ydes ingen økonomisk kompensation.

Ordonnanser
Formål med ordonnanser er, at ordonnansen skal kunne støtte og vejlede sit hold med førstehjælp ved småskader, vabler mv.. Endvidere skal ordonnansen være introduceret for de forhold og opgaver, der forventes af ordonnansen på rastepladserne.
Der vil blive fremsendt vejledninger til ordonnanser.

Påklædning
Som marchdeltager skal du fremtræde, som en værdig og anset repræsentant fra værnene, hvorfor din optræden og uniformering i forbindelse med træning og deltagelse i ”Dansk 4-dags march” ikke må give anledning til kritik. Der anvendes reglementerede uniformsgenstande.

Transport til- og fra ”Dansk 4-dags march”
Der er ikke fællestransport, men der opfordres til samtransport. Der vil være shuttelbus fra Slagelse stationen (Vælg opsamlingssted ved tilmelding).

Parkering
Der anvises parkering på Slagelse kaserne efter registrering ved administrationen. Der vil være transport retur til hallen.

Opholdet i Slagelse
De praktiske oplysninger omkring opholdet i Slagelse vil fremgår som bilag til din tilmeldings bekræftelse.

COVID-19
Marchen gennemføres under de på tidspunktet gældende bestemmelser.

mvh
Jan Johannsen
STCH/DNK

 

Del siden:

Kontakt: presse@nijmegen.dk