Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Enkeltgængere

Tilmelding ved ankomst til lejren: 

Du får udleveret et adgangskort og som sammen med dit ID-kort/pas giver adgang til Heumensoordlejren.

Senest mandag skal du hente dit armbånd i en af boderne, der er opstillet i alléen ved ”Støvleporten”.

Armbåndet skal bæres på højre håndled under hele marchen.

Det er dit eget ansvar, at armåndet er afhentet rettidigt.

Ved defekt armbånd kontakt ADMIN/ML

Fra- og tilmelding: 

Af hensyn til sikkerhed, kontrol og ansvar skal du melde fra ved den danske administration hver morgen før start og melde dig tilbage ved hjemkomsten.

Ingen start er gyldig, før armbåndet er scannet før start.

Ingen har gennemført marchen, før armbåndet er scannet efter marchen. Sidste frist er klokken 17.00.

Del siden: