Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Hold

Tilmelding ved ankomst til lejren: 

Holdføreren får udleveret et adgangskort til hver deltager på holdet. Adgangskortet giver sammen med ID-kort/pas adgang til Heumensoordlejren.

Holdføren får udleveret et armbånd til hver deltager på holdet.

Armbåndet skal bæres på højre håndled under hele marchen.

Ved defekte armbånd kontakt ADMIN/ML

Fra- og tilmelding: 

Af hensyn til sikkerhed, kontrol og ansvar skal holdføreren melde fra ved den danske administration i Heumensoord hver morgen før start og melde tilbage ved hjemkomsten. Meldingen skal indeholde antal startende henholdsvis hjemkomne inklusive cykelordonnans.

Ingen start er gyldig, før armbåndet er scannet før start.

Ingen har gennemført marchen, før armbåndet er scannet efter marchen. Sidste frist er klokken 17.00.

Del siden: