Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Ophold i lejren

Ind- og udpassage af Heumensoordlejren

Husk altid at have det personligt udleverede adgangskort og dit pas eller Id-kort med, når du skal ud og ind af Heumensoordlejren.

Indkvartering

Indkvarteringsbygningerne er oprettet med et antal separate rum (stuer), som igen er indrettet med et antal senge, et bord og to bænke. Det er ikke tilladt at stille flere senge op i rummet, og der må ikke foretages ændringer i de elektriske installationer.

Indkvartering af mænd og kvinder sker i samme telte, men der oprettes adskilte rum (stuer) for kvinder efter ønske/behov. Det er tilladt for kvinder at sove i samme rum som deres holdkammerater.

Indkvarteringen er præget af mange mennesker og begrænset komfort; derfor vil følgende være absolut nødvendigt:

  • Gå aldrig med bare fødder.
  • Nødtørft forrettes kun på anviste steder (husk toiletpapir og sæbe).
  • Tag badesandaler eller plasticposer på fødderne, når du skal i bad, hvis du har vabler og sår.
  • Stå så tidligt op, at du kan nå at få morgenmad (husk der kan være lang kø).
  • Ryd altid op efter dig selv - og om nødvendigt efter andre.

Tænk på at der er mange i det rum (stue), hvor du bor. Nogle ønsker måske at sove eller bare lidt ro, så tag hensyn.

Der må ikke anvendes radio, båndoptager eller lignende i indkvarteringsbygningerne efter kl. 22.00. Husk at lyset bliver slukket i perioder, så tag eventuelt en lommelygte med.

Brand

Hvis der skulle opstå brand i lejren, så sørg for at alarmere andre i området, herunder lejrens brandvæsen ved det hollandske spisetelt eller militærpolitiet ved hovedindgang. Herefter iværksættes brandbekæmpelse.

Evakuering af lejren kan varsles over højttaleren. Se på brandplanen på opslagstavlen, hvor du skal gå/løbe hen.

De røde vægplader i indkvarteringsbygningerne er nødudgange. Der må ikke stilles senge, borde, cykler eller anden udrustning foran disse - heller ikke på ydersiden.

Midtergangen i indkvarteringsbygningerne og gangarealet mellem bygningerne skal holdes fri for cykler, udrustning og affald.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i indkvarteringsbygningerne. Rygning skal finde sted udenfor i afmærkede områder. Du skal være meget påpasselig med brug af tobak og åben ild - også under marchen.

Forplejning

Der kan/må kun spises morgenmad, frokost eller aftensmad i det hollandske spisetelt mod forevisning af adgangskortet, der udleveres ved ankomsten. Det er ikke tilladt at tilberede måltider i og omkring indkvarteringsbygningerne.

Spisetider fremgår af opslag ved indgang til spiseteltet. Husk at du selv skal rydde op efter måltidet.

Orden m.m.

Sørg for at holde områderne såvel inden- som udenfor i pæn stand. Der skal være ryddet op i indkvarteringsbygningerne inden starten på marchen på de enkelte dage.

Personlig fremtræden er vigtig. Vær altid korrekt påklædt, når du har uniform på. Du må ikke gå med bar overkrop udenfor indkvarteringsbygningerne. Vi anbefaler, at du så hurtigt som muligt efter marchen går i bad og skifter til mere behagelig påklædning, såsom short/t-shirt eller træningsdragt.

Toilet og badefaciliteter

Der er toilet og badefaciliteter for mænd og kvinder i umiddelbart nærhed af indkvarteringsbygningerne. Vær opmærksom på, at disse faciliteter deles med andre nationer i nærheden.

Vand

Vandet i Heumensoordlejren er som udgangspunkt drikkevand, men opbygningen af lejren bevirker, at vandføringen foregår i rør, som ligger oven på jorden, hvilket bevirker, at der kan opstå en bakterieflora, der gør, at vandet ikke kan drikkes. Drik og påfyld kun feltflasker og lignende fra steder, som er godkendt. Der vil blive taget prøver dagligt og sat skilte op, hvis det frarådes at drikke vandet.

Drik aldrig vandet fra vandposten ved håndvasken for enden af toiletcontainerne.

Transport til/fra Heumensoordlejren

Transport ind og ud af Heumensoordlejren skal af praktiske grunde altid foregå med offentlige eller militære køretøjer. Der vil blive mulighed for af- og pålæsning af militære køretøjer før og efter marchen. Under selve marchen er det kun kontingentstabens køretøjer, der har adgang. Der vil ikke blive lukket civile køretøjer ind i Heumensoordlejren.

Parkering

Parkering i Heumensoordlejren er ikke tilladt. Der må heller ikke parkeres på veje eller i skoven i nærheden af lejren. Alle tjenestekøretøjer skal straks efter aflæsning af personel og materiel køres til og parkeres i Grave-Driehuis, hvor civile køretøjer også kan parkeres. Der vil være begrænset transportmulighed mellem Grave-Driehuis og Heumensoordlejren.

Alle militære køretøjer skal registreres og kontrolbøger opbevares i Administrationen. Ved behov kan kontingentet råde over køretøjet.

Bustransport til byen

Der kører busser hver halve time fra busstoppestedet ved ”ølteltet”. Afgangstiderne er slået op ved stoppestedet. Man kan enten købe en billet pr. tur (i bussen), eller et kort som gælder for hele ugen (i den lille bod på hjørnet). Skal man ind til byen flere gange i løbet af ugen, vil et ugekort som regel være billigst. Billetter/kort er kun gyldige sammen med adgangskortet til Heumensoordlejren.

Information

Der er opsat praktiske oplysninger forskellige steder i indkvarteringsbygningerne. På opslagtavlen ved den danske administrationen opsættes blandt andet information om:

  • Fundne sager
  • Vejrudsigt.
  • Rutebeskrivelser.
  • Deltagerstatus.

Marchdeltagerne har pligt til selv at følge med i informationerne hver dag.

Rutebeskrivelser kan fås ved Administrationen - som regel aftenen før marchen.

Marchlederne holder daglige informationsmøder for holdledere og udpegede stueformænd (enkeltgængere). Tid og sted vil fremgå af opslag på opslagstavlen ved Administrationen.

Legitimation m.v.

Du skal have dit sygesikringsbevis og evt. advarselskort samt legitimation (pas, id-kort) på dig under hele turen - også ude på dagens rute.

Gæster

Der er ikke muligt at få besøg i Heumensoordlejren.

Adresse

Camp Heumensoord Beukenlaan eller Driehuizerweg Heumensoord Nijmegen

Nødtelefon

+ 45 41 90 59 02

Post

Modtagers navn
Danish Nijmegen Contingent
CVM Grave-Durihuis
P.O. box 10151
Zippcode 5260 GC Vught
The Netherlands

Del siden:

Kort over ruterne