Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Nijmegenmarchens historie

March er en årtusindgammel militær disciplin. Som følge af den tekniske udvikling har den fået stadig mindre betydning, men den indgår dog stadig i et vist omfang som en del af den fysiske uddannelse og træning.

I 1907 fik en løjtnant fra Arnhem ideen om en march til Breda over fire marchdage. Ideen blev i første omgang afvist, men i 1908 efter stiftelsen af det hollandske forbund for fysisk træning, NBvLO, blev idéen taget op, og sammen med fire dages ridning, cykling og roning blev den første firedages march gennemført i september 1909.

Arrangørerne fik fra starten den hollandske dronnings tilladelse til, at marchens medalje udformet som et femtakket måtte anlægges på uniformen.

Da marchen blev gennemført 1916 efter to års pause på grund af første verdenskrig, deltog der 151 - heraf 62 civile, hvoraf den ene kvinde. I 1928 blev marchen international i forbindelse med de Olympiske Lege i Amsterdam.

I 1932 blev den velkendte 4-daagse sang, komponeret af Nijmegenmusikeren H.A. van Mechelen og med tekst af J.P.J.H. Clinge Doorenbos.

Krigspause og store præstationer 
I 1940 var man nået så langt, at programmet for marchen var trykt, men den 16. juni blev det endeligt besluttet, at arrangementet skulle aflyses på grund af den sikkerhedspolitiske situation, men allerede i 1946 havde Nijmegen sin 4-dages march tilbage; 4.011 personer i dårlig fysisk form, i lånte sko eller kasserede canadiske støvler, travede i dette år ud af meget dårlige veje, men på trods af omstændighederne måtte kun seks procent give op.

I 1955 var der for første gang flere end 10.000, der gennemførte marchen, og i 1958 modtog NBvLO prædikatet "Kongelig", så marchen siden da er arrangeret af Det Kongelige Hollandske Forbund for fysisk træning, KNBLO. I 2015 ændrede man navn til KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland).

Den 60. 4-daagse march i 1976 blev uforlignelig og blandt andet markeret af et 56 mand stort danske militærhold, der var kommet til fods fra København - i alt 650 km. I 1985 var det første gang, at en deltager, fru Mies Klaver-Budding, gennemførte for 50. gang.

Den stigende interesse for Nijmegenmarchen, såvel i Holland som i udlandet, og det stigende antal deltagere viser, at den ånd, der driver mennesker til at finde sammen, forny gamle venskaber og etablere nye, stadig er til stede.

Del siden: